Diensten

 

Connected Product Design betekent voor Sophisti het verbinden van fysieke objecten met digitale media door het combineren van materie, elektronica en software. Dit kan resulteren in een App-verrijkt stuk speelgoed of een middels internet bediende lamp. Een Connected Product kan een heleboel vormen aannemen maar de aanpak is vaak hetzelfde. We zoeken de kansen binnen uw wensen middels idee generatie en conceptualisering. Concepten worden uitgewerkt middels verschillende ontwerp en ontwikkel vaardigheden met een uiteindelijk prototype als resultaat. Nadat alle ontwikkeling is afgerond kunnen we ondersteunen met de productie opzetten en uiteindelijk het lanceren van het product.

Om u meer inzicht te geven in onze aanpak hebben we een overzicht gemaakt van alle creatieve diensten die we u kunnen aanbieden, om samen een Connected Product te creëren!Sophisti wordt vaak benaderd door opdrachtgevers met een behoefte aan innovatie. In sommige gevallen benadert Sophisti u met een inzicht. Deze behoefte tot innovatie is soms heel duidelijk gedefinieerd maar in veel gevallen vereist het een paar gesprekken om tot de kern van het project te komen. Als een resultaat van deze uitwisselingen levert Sophist een Debriefing op. Dit kan één pagina tekst zijn of een visuele presentatie met referentie beelden. De belangrijkste uitkomst is de verzekering dat alle betrokkenen op een lijn zitten voordat de Idea Generation (idee generatie) start.

Typisch resultaat:
– Tekst document met beschrijving van doelen en eisen of presentatie met verzameld visueel materiaal

Sophisti start een ‘Idea Generation’ proces met de Debriefing als uitgangspunt. Er worden een behoorlijk aantal product ideeën gegenereerd door het organiseren van een of meerdere workshops. Aan deze workshops doen Sophisti team-leden mee maar u kunt als klant ook altijd aanschuiven. Vaak worden ook eindgebruikers betrokken in een aanpak die co-creatie heet.

De ideeën worden gerangschikt en gevalideerd middels uw criteria waarna een selectie wordt gemaakt. Sophisti zal de geselecteerde ideeën visualiseren middels schetsen zodat de resultaten beter gecommuniceerd kunnen worden.

Typische resultaten:
– Foto’s van alle gegenereerde ideeën en het selectieproces
– Presentatie met schetsen van de geselecteerde ideeën

Sophisti gebruikt de eerder gegenereerde ideeën om verscheidene product concepten te ontwikkelen. Aspecten zoals gebruikerservaring, technologie en ontwerp komen hier samen. Dit proces vereist exploratief onderzoek zoals gebruikers-observatie, literatuur-onderzoek naar sociale ontwikkelingen en technologieën, validatie met betrokkenen en vroeg proof-of-principle testen.

Nadat de Conceptualisation inhoudelijk is afgerond worden eerste schetsen gemaakt, dit zal leiden tot het Industrial Design in latere fasen. Een vooraf afgesproken aantal concepten worden gevisualiseerd in gebruiks-scenarios. Grove kosten-inschattingen kunnen dan worden gemaakt om de economische haalbaarheid van de concepten te evalueren. Sophisti plaats de concepten op een roadmap naar gelang van de kwaliteit en haalbaarheid van de concept voorstellen.

Typische resultaten:
– Beknopt onderzoeksrapport in presentatie
– Presentatie van de visuele gebruik-scenarios van de concepten
– Roadmap voorstel gebaseerd op de kwaliteit en haalbaarheid van de concepten

Bij Sophisti is een product ontworpen met de optimale gebruiks-ervaring als hoofddoel. Dit vereist het creëren en verkennen van diverse gebruik scenarios. In het geval van verbonden producten is het van belang dat de gebruiks-ervaring zo vloeiend mogelijk tussen fysieke en digital interactie gaat. Het Functional Design wordt gedefinieerd middels State-Transition diagrammen, geschetste scenarios en bevat een gedetailleerde lijst met functionaliteiten en product-specificaties.

Het resultaat is het uitgangspunt van het Industrial, Technical en User Interface Design. Sophisti kan ook een ‘Wizard of Oz’ prototype ontwikkelen om gebruikers-inzichten te vergaren. Een Wizard of Oz prototype is een totaal in scene gezette vroegtijdige product ervaring welke kan worden gebruikt om een ervaring te simuleren. Dit kan ook opgenomen worden op video om zo de beoogde gebruiks-ervaring te communiceren aan betrokkenen.

Typische resultaten:
– Gedetailleerde gebruiks-scenarios
– State-Transition diagrammen
– Lijst met functionaliteiten
– Product-specificaties
– Wizard of Oz prototype
– Film waarin gebruiks-ervaring wordt getoond

Vorm volgt functie bij Sophisti daarom is het Functional Design de basis voor het Industrial Design. Met de functionaliteit en ergonomie in het achterhoofd verkent Sophisti diverse vormen, materialen en afmetingen. Natuurlijk is uw merk een belangrijke bron van inspiratie. Eindeloos schetsen resulteert in het voorlopig Industrial Design gevisualiseerd in illustraties en computer renderingen.

Nadat het voorlopig Industrial Design door u is goedgekeurd zal Sophisti het ontwerp perfectioneren middels Computer Aided Design Software. De resulterende 3D modellen worden geprototyped middels bijvoorbeeld een 3D printer om zo de afmetingen, vorm en ergonomie te valideren. Het resultaat moet er zowel goed uit zien als dat het goed moet voelen. Het Industrial Design wordt uit-gedetailleerd in verschillende onderdelen met een begeleidende lijst waarin de productie technieken, kleuren en materialen staan aangegeven.

Typische resultaten:
– Illustratie van voorlopig Industrial Design
– Computer renderingen van definitieve Industrial Design
– Digitaal en fysiek 3D model van het definitieve Industrial Design
– Lijst met componenten met productie technieken, kleuren en materialen

Sophisti verkent diverse technologieën waarmee het Functional Design kan worden gerealiseerd. Sensoren en actuatoren worden bestudeerd middels data-sheets en ontwikkel-bordjes  waarna een selectie van de belangrijkste componenten wordt gemaakt. Bij verbonden producten worden communicatie-technologien zoals USB, WiFi, Bluetooth Classic, Bluetooth Low Energy, NFC en lange bandbreedte radio zorgvuldig overwogen en geselecteerd. Weegfactoren zijn bijvoorbeeld compatibiliteit, kosten, bandbreedte en stroomverbruik. De laatste stap is het selecteren van de hoofd- en neven-controller ICs. Op dit moment in het proces kan Sophisti het stroomverbruik van het Technical Design inschatten en hiermee een geschikte energiebron bepalen. Het resultaat van dit hele proces is een lijst met alle belangrijkste technische componenten met links naar data-sheets, groothandel-prijzen en ingeschatte massa inkoop-prijzen.

Typische resultaten:
– Lijst van hoofd-componenten met technische data en prijzen
– Lijst van gebruikte communicatie technologie
– Inschatting stroomverbruik en selectie energie-bron

Sophisti is zeer ervaren met het ontwerpen van scherm gebaseerde bediening middels een mobiele applicatie of publiek scherm. Dit kan worden gebruikt om een fysiek product te verrijken. Het Functional Design is een belangrijk leidraad voor het User Interface Design. Sophisti begint met het maken van wireframes waarmee wordt getoond welke informatie en knoppen er op welk scherm worden geplaatst. Na dat dit is goedgekeurd door de opdrachtgever wordt de interface grafisch gedetailleerd. Zowel de opdrachtgever haar merk als de doelgroep zijn een bron van inspiratie. Het resultaat is een serie screenshots die worden gepresenteerd ter feedback en goedkeuring. Sophisti kan ook een gesimuleerde interface maken middels InVision. Hiermee wordt de uiteindelijke bediening makkelijker voor te stellen.

Game Design gaat bij Sophisti volgt een vergelijkbaar proces maar hier wordt Concept Art aan toegevoegd. Concept Art is een serie gedetailleerde tekeningen van karakters, omgevingen en voorwerpen die in een game voorkomen. Sophisti heeft zowel ervaring met creëren van origineel als extern gelicenseerd artwork.

Typische Resultaten:
– Overzicht van het User Interface Design in wireframes
– Grafisch ontwerp in een serie van schermen
– Web gebaseerde gefingeerd User Interface Design
– Game Concept Art in een presentatie

Nu het Industrial Design af is moet er nog Mechanical Engineering plaats vinden voordat het product klaar is om geproduceerd te worden. Alle onderdelen worden klaar gemaakt middels 3D modelleren, protypen en testen. Onderdelen worden zo ontworpen zodat ze efficiënt en met weinig verlies kunnen worden gemaakt en geassembleerd. Sophisti heeft onder andere veel ervaring met de volgende productie-technieken: spuitgieten, plaat-staal bewerken, vacuum vormen, CNC frezen en laser snijden.

Alle onderdelen worden getest op de juiste passing en werking, inclusief elektronische onderdelen (bijvoorbeeld knoppen, batterijen en PCBs). De uiteindelijke onderdelen worden 3D gemodelleerd met technische tekeningen bijgesloten. In het geval van tampondrukken of stansen wordt er ook 2D vector bestanden mee geleverd. Met een gedetailleerde lijst met onderdelen en productie technologieën is het product klaar voor het uiteindelijke prototype en offerte-aanvragen voor massa productie.

Typische resultaten:
– 3D model van alle onderdelen
– 2D technische tekeningen
– 2D vector tekeningen voor bedrukking of stans
– Onderdelen lijst met productie-technieken, materialen, kleuren, massa en afmetingen
– Hoge kwaliteit prototypes van de voornaamste onderdelen

Na het Technical Design kan Sophisti beginnen met het ontwerp voor het elektronisch circuit. Het circuit wordt ontwikkeld met EDA (Electronic Design Automation) Software waarin alle onderdelen geplaatst worden. Ook onderdelen zoals weerstanden en condensatoren worden tijdens de Electronic Engineering fase geselecteerd. De passing van het Electronic Design in het Mechanical Design wordt kortgesloten. Dan worden alle onderdelen op het circuit geplaatst, rekening-houdend met de toegang tot programeer- en test-pinnen.

Gedurende het hele Electronic Engineering proces worden verscheidene prototypen gemaakt, beginnende met het verbinden van evaluatie-bordjes tot het uiteindelijk geïntegreerd Printed Circuit Board (PCB). Sophisti can ook de firmware ontwikkelen waarmee de beoogde functionaliteit van uw product wordt gerealiseerd.

Typische resultaten:
– Definitieve lijst elektronische componenten
– Geassembleerd werkend PCB
– Firmware

Sophisti is ervan overtuigd dat Software Development een integraal onderdeel is van het creatieve proces. Dus in de Design fase is Software Development vaak al flink op stoom. Sophisti ontwikkelt applicaties voor Smart Devices, Multi-Touch tafels, interactieve installaties en wat voor platformen dan ook nog meer in de toekomst. Voor het ontwikkelen van de frontend gebruikt Sophisti programmeertalen zoals Objective-C, Swift, C++, JAVA en Action Script 3. De frontend communiceert vaak met een bestaande backend of gebruikt externe services zoals Google Analytics. In sommige gevallen zijn er geen services beschikbaar. Dan kan Sophisti een backend ontwikkelen voor test-doeleinden. Vaak is deze de basis voor een toekomstige meer schaalbare backend.

Sophisti gebruikt JIRA voor proces beheersing en GitHub om de code op te slaan. Nadat de eerste beta van de software klaar is zal Sophisti deze naar u en uw klanten distribueren ter evaluatie. Voor Smart Devices gebruikt Sophisti vaak TestFlight of HockeyApp. Voor beta-testen maakt Sophisti ook test-robots. Als de software klaar is en is goedgekeurd voor lancering dan wordt deze naar App-Stores ingestuurd of geïnstalleerd op de computers die de software zullen draaien. Wanneer de software op een speciaal ingerichte computer wordt geïnstalleerd (zoals een interactieve tafel) dan wordt er met Remote Acces Software gewerkt zoals LogMeIn. Hiermee wordt doe software geïnstalleerd en ondersteund.

Typische resultaten:
– Toegang tot JIRA om proces te volgen en bugs op te geven
– Beta software
– Release versie ingestuurd naar App-Stores
– Release versie geïnstalleerd op speciaal ingerichte computers

Het Mechanical Design en Electronic Design maken het mogelijk om hoge kwaliteit geïntegreerde prototypes te produceren. Sophisti heeft een groot netwerk van leveranciers om prototypen te maken. Dit zijn bijvoorbeeld leveranciers van kunststoffen, metale onderdelen, elektronica, PCBs, plaatgebaseerde onderdelen, verpakkingen en bedrijven die onderdelen kunnen decoreren. Zodra alle onderdelen zijn besteld, gemaakt en geleverd assembleert Sophisti kleine serie prototypes zelf of zoekt een derde partij bij grotere series (100+).

Voor interactieve installaties is het proces vergelijkbaar maar vaak is er een externe aannemer die de assemblage en levering op zich neemt voor garantie doeleinden.

Typische resultaten:
– Hoge kwaliteit prototype(s)
– Interactive installatie  op locatie geleverd

Sophisti biedt standaard ondersteuning op prototypes (3 maanden) en software (12 maanden). Binnen deze periode worden alle technische mankementen zonder extra kosten opgelost. In sommige gevallen kan Sophisti deze periode verlengen met een Service Agreement. Hiermee kan u als klant verzekerd zijn dat uw software compatibel is met updates van besturingssystemen en dat interactieve installaties zo snel mogelijk weer werkend zijn. Sophisti kan ook software blijven verbeteren met een Development Agreement, waarmee maandelijks ontwikkel-uren worden gefactureerd.

Typische resultaten:
– Standaard ondersteuning
– Verlengde ondersteuning middels een Service Agreement
– Continue verbeteringen middels een Development Agreement

Op het moment dat een ontwerp in productie wordt genomen kan Sophisti op meerdere wijzen van dienst zijn. De eerste manier het aanleveren van alle specificaties en tekeningen waarmee Contracted Manufacturers en leveranciers offertes kunnen uitbrengen. Sophisti kan ook CM’s en leveranciers voorstellen binnen Europa en Azië. Zodra er een CM is gekozen is de volgende stap het optimaliseren van het product voor productie. Met de CM zal Sophisti bepalen welke tools er moeten worden gemaakt en hoe het beste de assemblage-lijn kan worden opgezet. Daarnaast kunnen er ook test-procedures worden ontwikkeld om falende producten te voorkomen.

Zodra de eerste proeven van de lijn binnen komen zullen de opdrachtgever en Sophisti samen de kwaliteit evalueren en beoordelen of het op de juiste manier functioneert. Als dat niet zo is als dat het zou moeten zijn zal Sophisti met de opdrachtgever en CM samenwerken om de productie goed op de rails te krijgen.

Typische resultaten:
– Specificaties en technische tekeningen voor CM en leveranciers
– Bezoeken aan fabriek en adviesverlening
– Test procedures

Share Button